Informacja o zbieraniu danych przez stronę internetową - Pumar Sp. z o.o.

Logo Pumar Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Informacja o zbieraniu danych przez stronę internetową

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są przetwarzane anonimowo – nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Pumar Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, dane kontaktowe ADO: ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie, adres e-mail: pumar@ppupumar.pl.
 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na udostępnieniu strony internetowej oraz na zapewnieniu jej bezpieczeństwa.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.
 4. Twoje dane będą przekazywane:
  • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty niszczące dokumenty,
  • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy.
 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
 3. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO), w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).
 4. Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.
PUMAR SP. Z O.O.

ul.Wyzwolenia 14
41-1-3 Siemianowice Śląskie

tel. (+48)32 73 59 101
fax. (+48)32 73 59 114

NIP 62700012915
REGON 003453794
KRS 0000041348

e-mail: pumar@ppupumar.pl
PUMAR SP. Z O.O.

ul.Wyzwolenia 14,
41-103 Siemianowice Śląskie

tel. (+48) 32 73 59 101
fax. (+48) 32 73 59 114

NIP 6270012915
REGON 003453794
KRS 0000041348

e-mail: pumar@ppupumar.pl
SKŁAD
GRUPY KAPITAŁOWEJ PUMAR
Logo Pumar Sp. z o.o.
Logo Medium Pumar Sp. z o.o.
GRUPA KAPITAŁOWA
PUMAR

ul.Wyzwolenia 14
41-1-3 Siemianowice Śląskie

tel. (+48)32 73 59 101
fax. (+48)32 73 59 114

NIP 62700012915
REGON 003453794
KRS 0000041348

e-mail: pumar@ppupumar.pl
logo small Pumar Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści